Zeeroof en zeeroofbestrijding

In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeks Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis

Teitler, G e.a.: 2005 Bataafsche Leeuw Amsterdam, hardcover met papieromslag 351 blz. geïllustreerd. Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis, een fenomeen dat altijd velen tot de verbeelding heeft gesproken. Nog steeds zijn de misdaden van zeerovers en de lotgevallen van hun slachtoffers een geliefd onderwerp van romans en films. Vaak berusten deze verhalen op pure fantasie. De werkelijkheid bleek (en blijkt) heel anders. In deze bundel worden zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel in de negentiende eeuw vanuit verschillende gezichtspunten besproken. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek belichten de auteurs diverse aspecten van deze veelzijdige en interessante problematiek. Opvattingen van Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineofficieren en slachtoffers liepen ver uiteen. Het is opvallend hoezeer de betrokken, ambtelijke instanties van inzicht met elkaar verschilden over de bestrijding van dit kwaad in de Indische archipel. Uiteindelijk werd de zeeroof omstreeks 1900 door een bundeling van bestuurlijke, juridische, operationele en economische maatregelen en ontwikkelingen gefnuikt. De actualiteit van deze historische studies wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk, waarin verleden en heden worden verweven. ISBN 9789067075961 Nieuw

€14.50 * €32.50 * (55.38% Saved)

Prices incl. VAT plus shipping costs

Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays

  • P19878
  • K284
Last seen